Skip to content

Efektywność energetyczna

Zakres usług efektywności energetycznej obejmuje w swoim zakresie m.in. ocenę poprawności prowadzenia budynku pod względem eksploatacyjnym, pomiar efektywności wykorzystania mediów, w szczególności obniżanie kosztów utrzymania budynku, a także propozycje wdrożeń procesów związanych z optymalizacją energetyczną m.in. poprzez:

  1. Wdrożenie programów oszczędnościowych w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej
  2. Zastosowanie innowacyjnych systemów pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii
  3. Prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, nakierowane na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  4. Monitoring zużycia mediów
  5. Prace związane z optymalnym wykorzystaniem systemów automatyki i sterowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, oddymiających, grzewczych oraz elektronicznych systemów bezpieczeństwa.
  6. Adaptacja aktywnego systemu odciążania energetycznego