Skip to content

 

Doradztwo techniczne

Zakres usług doradztwa technicznego obejmuje w swoim zakresie m.in.:

 1. Doradztwo w zakresie doboru i zasad eksploatacji wyposażenie obiektów w niezbędna infrastrukturę techniczną.
 2. Utrzymanie urządzeń i systemów technicznych zgodnie z obowiązującymi wymogami. Nadzór i utrzymanie infrastruktury zarówno poprzez okresowe przeglądy, jak i regularne czynności serwisowe.
 3. Konserwacja instalacji i urządzeń do obsługi w zakresie:
  • Sieci sanitarnych (wewnętrznych i zewnętrznych),
  • Systemy SAP
  • Sieci energetycznych (SN, NN, oświetlenia nawigacyjnego i ogólnego)
  • Automatyki przemysłowej i elektroniki (systemy specjalne i budynkowe in. p.poż, DSO, systemy parkingowe, , ZSB, łączność radiowa),
  • Systemów monitoringu technicznego,
  • Parku specjalistycznych maszyn i pojazdów również lotniskowych oraz osobowych – technologia budowy maszyn oraz dobór odpowiedniego sprzętu wraz z oszacowaniem kosztów eksploatacji
 4. Projektowania, utrzymania i zarządzania infrastrukturą krytyczną w tym:
  • Identyfikacja infrastruktury krytycznej w danym obiekcie
  • Opracowanie planów ciągłości działania
  • Opracowanie planów odtworzeniowych
  • Przygotowanie programów szkoleń i programów edukacyjnych dla personelu
  • Przygotowanie planów audytów zgodności.