Skip to content

 

Doradztwo i bezpośrednia pomoc

Zakres usług doradztwo i bezpośredniej pomoc obejmuje w swoim zakresie m.in.

 

I. Doradztwo strategiczne:

 • Planowanie strategiczne i organizacyjne,
 • Planowanie i kontrolę kosztów i innych zagadnień finansowych,
 • Tworzenie i optymalizacji procesów logistycznych, w tym zapewnienie niezbędnych dla ciągłości funkcjonowania obiektu materiałów i usług.
 • Realizację audytów zgodności i audytów operacyjnych

II. Doradztwo personalne

Zarządzanie zasobami ludzkimi w tym doradztwo personalne w zakresie:

 • Organizacji pracy standardów Lean Management oraz TPM,
 • Efektywności zarządzania poprzez wykorzystanie w/w narzędzi,
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Tworzenia profilów kandydatów na dane stanowisko poprzez opracowywanie matryc kompetencji oraz Karta Komepetencyjno-Kwalfiakcyjnych
 • Opracowanie i wdrożenie kart kompetencyjno-kwalifikacyjnych stanowisk pracy po restrukturyzacji zatrudnienia

III. Szkolenia

 • Przygotowywanie programów i realizacja szkoleń dla Personelu z zakresu obsługi technicznej infrastruktury (szkolenia wstępne i doskonalące)
 • Przygotowywanie programów i realizacja szkoleń dla Personelu z zakresu obsługi technicznej obiektów (szkolenia wstępne i doskonalące).
 • Przygotowywanie programów i realizacja szkoleń dla Personelu z zakresu optymalizacji procesów obsługi technicznej.