Skip to content

Karolina Piątek-Suwała

Urodzona 29 czerwca 1981 r. w Warszawie

Ukończyłam studia z tytułem magistra, w Akademia Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w specjalności Politologia i bezpieczeństwo Państwa. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Eksploatacja i Zarządzanie Portami Lotniczymi na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Posiadam liczne certyfikaty dotyczące m.in zarządzania ryzykiem, systemów ciągłość działania, projektowania i certyfikacji portów lotniczych, systemu zarządzania jakością, ochrony środowiska i BHP, zarzadzania projektami oraz optymalizacji procesów, zwłaszcza w obszarze technicznym.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją oraz prowadzenia projektów. Opracowałam i wdrażałam innowacyjne projekty skutecznie i pozytywnie wpływające na organizację w zakresie ograniczenia kosztów, optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów w tym procesów strategicznych m.in. dostosowanie i wdrożenie  kultury Lean Management, wdrożenia założeń TPM, zarządzania majątkiem trwałym, reorganizacji bazy technicznej pod kątem optymalizacji procesów, organizacja Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Monitorowania Pojazdów, Plan Generalny. Zarządzałam dużymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi. Jako Dyrektor Biura Technicznego Lotniska Chopina w Warszawie podlegało mi ponad 300 osób oraz całą infrastrukturą Portu Lotniczego w tym: nawierzchni, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektroenergetycznych, systemów budynkowych i lotniskowych, sprzętu i pojazdów lotniskowych. W ramach ścieżki rozwoju przeszłam wszystkie szczeble w organizacji od stażystki do Dyrektora Biura. Nadzorowałam wiele procesów jednocześnie oraz zarządzałam rozproszonymi zespołami. Wdrożyłam skutecznie kilkadziesiąt projektów, zarówno inwestycyjnych w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury w działającym obiekcie jak i tworzeni całkowicie nowej o wartości do kilku miliardów złotych. Wdrażałam nowe technologie i rozwiązania pozwalające m.in. na optymalizacji kosztów obsługi, jak i usparwnienia procesów obsługi infrastruktury tj. rozbudowa systemu DSO, wdrożenie monitoringu układu elektroniki systemu BHS, rozbudowa systemu monitoringu technicznego infrastruktury lotniskowej, zaprojektowanie predykcyjnego i prewencyjnego systemu przeglądów. Działania te zwiększyły niezawodność infrastruktury lotniska i zmniejszyły ilość i czas nieplanowanych niedostępności infrastruktury. Jako przedstawiciel w Airports Councile International (ACI) współpracowałam w środowisku międzynarodowym w komitetach ds ochrony środowiska i  technicznym. Budowałam skuteczne zespoły zarówno w ramach projektów jak i struktur organizacji. Słuchanie opinii  użytkowników biznesowych pozwoliło mi dostarczyć produkt adekwatny do potrzeb w czasie i budżecie. Realizowałam również doradztwo i szkolenia dla Przedstawicieli Portów Regionalnych w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury lotniskowej. Skutecznie i efektywnie zarządzając wieloma obszarami i funkcjonującymi w nich procesami, uzyskiwałam uznanie zarówno przełożonych jak i współpracowników. Wiele wdrożonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych czy form raportowania uznanych jako właściwe funkcjonuje obecnie.